Zarządzenie nr 22/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zawieszenia dokonywania ocen sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej oraz oceny rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka na terenie Powiatu Rypińskiego

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian