Zarządzenie Nr 18/2016 w sprawie postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt adm.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian