Zarządzenie Nr 17/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2020 Starosty Rypińskiego w sprawie zmiany zasad organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Rypinie w związku z epidemią koronawirusa COVID-19

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian