Zakup wyposażenia do pracowni mechatronicznej Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Powiat Rypiński
  • Tryb zamówienia publicznego przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 11.10.2016
  • Data składania ofert 21.10.2016
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Data otwarcia ofert 21.10.2016
  • Godzina otwarcia ofert 11:15
  • Miejsce złożenia oferty Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin, pok. nr 211 (sekretariat)
  • Numer UZP/TED 321082-2016
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian