Zakup i dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla uczniów uczestniczących w projekcie: „Dobry zawód – Lepsza przyszłość” z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.03 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Powiat Rypiński
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg o wartości poniżej 30.000 euro
  • Finansowanie projektu/programu ze środków Unii Europejskiej
  • Data ogłoszenia 13.06.2019
  • Data składania ofert 21.06.2019
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Data otwarcia ofert 21.06.2019
  • Godzina otwarcia ofert 11:15
  • Miejsce złożenia oferty sekretariat Starostwa Powiatowego w Rypinie, ul. Warszawska 38, pok. 211
  • Numer UZP/TED
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian