Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych utworzonego w Starostwie Powiatowym w Rypinie oraz zasady przeznaczania środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej,  a także zasady powoływania oraz tryb pracy Komisji Socjalnej określa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Rypinie wprowadzony Zarządzeniem Nr 7/2018 Starosty Rypińskiego z dnia 12 marca 2018 roku.

W załączeniu zarządzenie, regulamin, plan rzeczowo-finansowy oraz druki dokumentów ZFŚS w Starostwie Powiatowym w Rypinie.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian