Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
31 2020-10-05 14:10:27 Zarządzenie Nr 45/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Rypinie w związku z wystąpieniem stanu epidemii Szczegóły
32 2020-10-05 14:04:45 Zarządzenie Nr 44/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 14 września 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Rypinie dla stanowiska referenta w Wydziale Finansowym Szczegóły
33 2020-10-05 13:21:42 Uchwała Nr 288/2020 w sprawie: odrzucenia oferty w części 4 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja Szczegóły
34 2020-10-05 13:19:36 Uchwała Nr 287/2020 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w częściach 8, 9 i 10 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja Szczegóły
35 2020-10-05 13:17:43 Uchwała Nr 286/2020 w sprawie: odrzucenia oferty w części 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja Szczegóły
36 2020-10-05 13:15:41 Uchwała Nr 285/2020 w sprawie: unieważnienia w części 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja Szczegóły
37 2020-10-05 13:13:31 Uchwała Nr 284/2020 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia w ramach realizacji projektów Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu i Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja Szczegóły
38 2020-10-05 13:09:25 Uchwała Nr XXII/182/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020 – 2024 Szczegóły
39 2020-10-05 13:07:21 Uchwała Nr XXII/181/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
40 2020-10-05 13:05:09 Uchwała Nr XXII/180/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie za 2019 rok Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 276 277 278 »