Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
21 2019-10-16 14:35:01 Uchwała X/116/2019 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” Szczegóły
22 2019-10-16 14:27:34 Uchwała X/115/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na 2019 r. Szczegóły
23 2019-10-16 14:13:34 Uchwała X/114/2019 w sprawie ustalenia składu osobowego komisji Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Szczegóły
24 2019-10-16 14:11:11 Uchwała Nr X/113/2019 w sprawie ustalenia składu osobowego komisji Ochrony Zdrowia, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Szczegóły
25 2019-10-16 14:08:50 Uchwała Nr X/112/2019 w sprawie ustalenia składu osobowego komisji Edukacji, Kultury i Sportu Szczegóły
26 2019-10-16 14:03:35 Uchwała Nr X/111/2019 w sprawie ustalenia składu osobowego komisji Budżetu i Gospodarki Szczegóły
27 2019-10-16 13:34:49 Uchwała X/110/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie i zwołania jej pierwszego posiedzenia Szczegóły
28 2019-10-16 13:32:48 Uchwała Nr X/109/2019 w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie Szczegóły
29 2019-10-16 13:29:43 Uchwała Nr X/108/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Nadrożu w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu w pięcioletnie Technikum w Nadrożu w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu Szczegóły
30 2019-10-16 13:25:02 Uchwała Nr X/107/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Rypinie w Zespole Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie w pięcioletnie Technikum w Rypinie w Zespole Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 215 216 217 »