Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
2461 2016-01-07 10:52:04 Uchwała Nr 151/2015 w sprawie wyboru rewidenta do badania sprawozdania fin. SP ZOZ. Szczegóły
2462 2016-01-07 10:48:44 Uchwała Nr 150/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 r. Szczegóły
2463 2016-01-07 10:44:30 Uchwała Nr 149/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert..... Szczegóły
2464 2016-01-07 10:24:28 Opinia RIO w sprawie projektu WPF Powiatu Rypińskiego. Szczegóły
2465 2016-01-07 10:18:35 Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Rypińskiego na 2016 r. Szczegóły
2466 2016-01-07 10:06:01 Uchwała Nr 148/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej..... Szczegóły
2467 2016-01-07 10:00:24 Uchwała Nr 147/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi DPS w Ugoszczu. Szczegóły
2468 2016-01-07 09:52:05 Zarządzenie Nr 24/2015 Szczegóły
2469 2015-12-28 14:43:34 Protokół Nr 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie Szczegóły
2470 2015-12-18 13:53:12 Uchwała Nr 2/Kd/2015 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu powiatu Szczegóły
« 1 2 3 244 245 246 247 248 249 250 253 254 255 »