Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
2071 2016-01-14 09:50:55 Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015 Szczegóły
2072 2016-01-14 09:48:06 Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rypinie Szczegóły
2073 2016-01-14 09:23:52 Protokół nr X/2015 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (26.11.2015) Szczegóły
2074 2016-01-14 09:17:58 Protokół Nr 36 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (23.12.2015) Szczegóły
2075 2016-01-14 09:05:48 Uchwała Nr 154/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań podczas wykonywania budżetu na 2016 rok. Szczegóły
2076 2016-01-14 09:01:27 Uchwała nr 153/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert nr 1/2016 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Rypińskiego w 2016 roku w zakresie, sportu dzieci i młodzieży pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży” Szczegóły
2077 2016-01-14 08:56:07 Uchwała Nr 152/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert nr 2/2016 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Rypińskiego w 2016 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności Szczegóły
2078 2016-01-13 12:52:23 Wyniki otwartych konkursów ofert na zadania z zakresu sportu oraz z zakresu ratownictwa i ochrony ludności Uchwałą nr 152/2016 oraz uchwałą nr 153/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 13 stycznia 2016 roku wybrane zostały oferty w otwartych konkursach ofert nr 1/2016 oraz nr 2/2016 na… Szczegóły
2079 2016-01-12 13:54:19 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania Szczegóły
2080 2016-01-12 12:34:10 Zgłoszenie zamiaru budowy lub robót niewymagających pozwolenia na budowę Szczegóły
« 1 2 3 205 206 207 208 209 210 211 215 216 217 »