Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
2061 2016-01-28 11:29:01 Zgłoszenie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków Szczegóły
2062 2016-01-27 08:52:30 Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Posiedzenie koordynacyjne usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu odbywane jest w środę każdego tygodnia. Szczegóły
2063 2016-01-26 11:26:06 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego do celów emerytalno-rentowych Szczegóły
2064 2016-01-26 10:10:24 Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków Szczegóły
2065 2016-01-26 08:12:03 Uchwała Nr 155/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie w sprawie wyrażenia zgody dla SP ZOZ w Rypinie na wynajem części powierzchni komina przy ul. 3 Maja 2 w Rypinie Szczegóły
2066 2016-01-25 14:14:11 Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Szczegóły
2067 2016-01-25 13:06:08 Zgłoszenie prac geodezyjnych Szczegóły
2068 2016-01-14 10:01:45 Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr V/38/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2015 Szczegóły
2069 2016-01-14 09:59:22 Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2016-2019 Szczegóły
2070 2016-01-14 09:53:19 Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016 Szczegóły
« 1 2 3 204 205 206 207 208 209 210 215 216 217 »