Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
11 2020-05-21 09:13:08 Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019 Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.), Zarząd… Szczegóły
12 2020-05-20 10:38:58 Obwieszczenie Szczegóły
13 2020-05-20 09:44:54 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w projektach realizowanych przez Powiat Rypiński oraz na potrzeby Starostwa Powiatowego w Rypinie Szczegóły
14 2020-05-19 14:33:23 Uchwała Nr 223/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Rypińskiego za 2019 rok Szczegóły
15 2020-05-19 14:29:23 Uchwała Nr 222/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Rypińskiego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. Szczegóły
16 2020-05-19 14:24:41 Uchwała Nr 221/2020 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w projektach realizowanych przez Powiat Rypiński oraz na potrzeby Starostwa Powiatowego w Rypinie Szczegóły
17 2020-05-19 14:21:04 Protokół Nr 75 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (27.04.2020) Szczegóły
18 2020-05-19 14:06:42 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. INFORMACJE O INSTALACJACH WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁOSZENIA Zgodnie z art. 152 b ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz.U z 2019 poz. 1396 z późn.zm.) udostępniamy informacje… Szczegóły
19 2020-05-19 13:57:48 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. Szczegóły
20 2020-05-19 13:48:34 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 253 254 255 »