Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-01-11 08:49:25 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie Szczegóły
2 2018-01-11 08:43:46 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie Szczegóły
3 2018-01-10 16:06:55 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w ramach realizacji projektu Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie Szczegóły
4 2018-01-10 15:13:55 Nabór kandydatów do komisji konkursowych Zarząd Powiatu w Rypinie ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej: - do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2018… Szczegóły
5 2018-01-04 10:12:57 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 2/2018 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży” Uchwałą nr 340/2018 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 4 stycznia 2018 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2018 roku w zakresie… Szczegóły
6 2018-01-04 10:08:05 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2018 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności Uchwałą nr 339/2018 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 4 stycznia 2018 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2018 roku w zakresie… Szczegóły
7 2018-01-04 10:00:12 Uchwała Nr XXX/191/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 22 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia WPF powiatu na lata 2017-2020 Szczegóły
8 2018-01-04 09:58:32 Uchwała Nr XXX/190/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 22 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017 Szczegóły
9 2018-01-04 09:52:24 Uchwała Nr XXX/189/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 22 listopada 2017 r. o zmianie uchwały nr XXIII 145/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2017 Szczegóły
10 2018-01-04 09:50:19 Uchwała Nr XXX/188/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie na zbycie lokalu mieszkalnego Szczegóły
« 1 2 3 4 111 112 113 »