Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-03-21 07:54:51 Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na dzierżawę gruntów ZS nr4 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania „PRZETARG PISEMNY NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH NA OKRES Od 18 marca 2019r. do 31 sierpnia 2020r.” W Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi… Szczegóły
2 2019-03-21 07:51:22 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 3/2019 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych Zarząd Powiatu w Rypinie na posiedzeniu dnia 20 marca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert nr 3/2019 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w… Szczegóły
3 2019-03-20 13:17:54 Zarządzenie Nr 11/2019 Zarządzenie Nr 11/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 8 marca 2019 r. o zmianie zarządzenia nr 10/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej w… Szczegóły
4 2019-03-19 09:38:21 Protokół Nr 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (01.03.2019) Szczegóły
5 2019-03-19 09:35:06 Protokół Nr 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (27.02.2019) Szczegóły
6 2019-03-19 09:32:19 Protokół Nr 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (19.02.2019) Szczegóły
7 2019-03-19 09:19:09 Protokół Nr 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (07.02.2019) Szczegóły
8 2019-03-19 08:42:45 Uchwała Nr 49 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość. Szczegóły
9 2019-03-19 08:40:32 Uchwała Nr 48 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert nr 2/2019 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „ Sport dzieci i młodzieży” Szczegóły
10 2019-03-19 08:38:14 Uchwała Nr 47/2019 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert nr 1/2019 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2019 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności Szczegóły
« 1 2 3 4 180 181 182 »