Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-05-12 11:42:41 Zarządzenie Nr 12/2021 Starosty Rypińskiego z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Rypinie przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę Szczegóły
2 2021-05-12 11:22:04 Oferta na realizację zadania publicznego Stowarzyszenie Rypiński Uczniowski Klub Pływacki SEJWAL złożył ofertę na realizację zadania publicznego pt. „MISTRZYNIE W SZKOŁACH” – Rypin 2021, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku… Szczegóły
3 2021-05-04 10:53:50 Uchwała Nr 387/2021 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert nr 2/2021 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży” Szczegóły
4 2021-05-04 10:49:29 Uchwała Nr 386/2021o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021 Szczegóły
5 2021-04-30 12:46:47 Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Zarząd Powiatu w Rypinie na posiedzeniach w dniach 26 kwietnia 2021 roku oraz 30 kwietnia 2021 roku podjął uchwały w sprawie wyboru ofert w następujących otwartych konkursach ofert: – konkursie… Szczegóły
6 2021-04-30 12:16:35 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. Szczegóły
7 2021-04-30 12:10:17 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. INFORMACJE O INSTALACJACH WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁOSZENIA Zgodnie z art. 152 b ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz.U z 2020 poz. 1219 z późn. zm.) udostępniamy… Szczegóły
8 2021-04-29 15:22:18 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Rypińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Szczegóły
9 2021-04-29 14:51:29 Pozwolenie zintegrowane. Szczegóły
10 2021-04-29 14:39:33 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Szczegóły
« 1 2 3 4 305 306 307 »