Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-09-24 11:40:27 Uchwała Nr 283/2020 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczo-garażowego na budynek Dziennego Domu Pobytu (tj. remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ) – roboty budowlane Szczegóły
2 2020-09-23 15:21:43 XXII Sesja Rady Powiatu Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2020 r., poz. 920) zwołuję   XXII sesję Rady Powiatu w… Szczegóły
3 2020-09-21 12:11:48 Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za I półrocze 2020 r. Szczegóły
4 2020-09-18 11:23:56 Uchwała Nr 282/2020 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług transportu młodzieży zawodowych szkół ponadpodstawowych i ich opiekunów na wyjazdy zawodoznawcze na terenie kraju w projekcie pn. Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu Szczegóły
5 2020-09-18 11:19:39 Uchwała Nr 281/2020 w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021 Szczegóły
6 2020-09-18 11:16:55 Uchwała Nr 280/2020 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia warsztatów mechanicznych w projektach realizowanych przez Powiat Rypiński – część 1 zamówienia: zakup i dostawa wyposażenia warsztatów mechanicznych w ramach projektu Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego – urządzenia diagnostyczne Szczegóły
7 2020-09-18 11:13:58 Uchwała Nr 279/2020 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia warsztatów mechanicznych w projektach realizowanych przez Powiat Rypiński – część 2 zamówienia: zakup i dostawa wyposażenia warsztatów mechanicznych w ramach projektu Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego – narzędzia warsztatowe Szczegóły
8 2020-09-16 12:13:03 Świadczenie usług transportu młodzieży zawodowych szkół ponadpodstawowych i ich opiekunów na wyjazdy zawodoznawcze na terenie kraju w projekcie pn. Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu Szczegóły
9 2020-09-16 07:48:54 Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi W związku z podjętą przez Zarząd Powiatu w Rypinie uchwałą nr 273/2020 z dnia 2 września 2020  roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz… Szczegóły
10 2020-09-14 10:09:35 Zarządzenie Nr 43/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 14 września 2020 roku w sprawie przymusowego doprowadzenia żołnierza rezerwy celem odbycia krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych Szczegóły
« 1 2 3 4 273 274 275 »