Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-10-20 07:38:49 Rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości STAROSTA  RYPIŃSKI Ogłasza rokowania po drugim  przetargu  ustnym  nieograniczonym  na sprzedaż  nieruchomości Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Huta Chojno gmina Rogowo oznaczona działką nr 105/4 o powierzchni 4,5300 ha zapisana… Szczegóły
2 2017-10-19 12:34:18 Uchwała Nr XXVIII/176/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017 Szczegóły
3 2017-10-19 12:32:17 Uchwała Nr XXVIII/175/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia Szczegóły
4 2017-10-19 12:29:24 Uchwała Nr XXVIII/174/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały nr XXIII 145/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2017 Szczegóły
5 2017-10-19 12:26:07 Uchwała Nr XXVIII/173/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Pracy, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Szczegóły
6 2017-10-19 12:24:09 Uchwała Nr XXVIII/172/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Szczegóły
7 2017-10-19 12:20:23 Uchwała Nr XXVIII/171/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Szczegóły
8 2017-10-19 11:48:44 Protokół z XXVII sesji Rady Powiatu w Rypinie (29.06.2017) Szczegóły
9 2017-10-19 11:29:43 Uchwała Nr 317/2017 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych o wartości powyżej 30 000 euro w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Szczegóły
10 2017-10-19 11:26:07 Uchwała Nr 316/2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości Powiatu Rypińskiego Szczegóły
« 1 2 3 4 101 102 103 »