Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Rypinie”

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Powiat Rypiński
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg o wartości poniżej 30.000 euro
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 21.09.2016
  • Data składania ofert 29.09.2016
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 29.09.2016
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin, pokój nr 211 (sekretariat)
  • Numer UZP/TED nie dotyczy
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian