Wydział Komunikacji i Transportu

Tel. (054) 280 24 32, 33
Fax. (054) 280 25 49
e-mail: komunikacja[at]powiatrypinski[dot]pl

Kierownictwo i pracownicy

Zdzisława Wykpisz biuro nr 10
Kierownik tel. wew. 310
Artur Gorczycki biuro nr 11
Z-ca Kierownika tel. wew. 311
Iwona Czachorowska biuro nr 11
Inspektor tel. wew. 311

Lidia Rutkowska biuro nr 12
Inspektor tel. wew. 312

Sylwia Trojakowska biuro nr 12
Inspektor tel. 312

Aleksandra Witkowska biuro nr 12
Pomoc administracyjna tel. 312

Marcin Kiliszewski biuro nr 13
Pomoc administracyjna tel. wew. 313

Katarzyna Lewandowska biuro nr 14
Inspektor tel. wew. 314

Agata Jaguścik biuro nr 14
Inspektor tel. wew. 314


Zadania i zakres działania

§ 29. Wydział Komunikacji i Transportu (KT)
Wydział Komunikacji i Transportu realizuje zadania związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem i wstrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, wydawaniem licencji i zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy.
1. Do podstawowych zadań Wydziału wynikających z przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych należy w szczególności:
1) prowadzenie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów oraz tablic rejestracyjnych,
2) prowadzenie czasowej rejestracji pojazdów, wydawanie pozwoleń czasowych, tymczasowych tablic rejestracyjnych oraz tablic badawczych,
3) prowadzenie czasowego wycofania pojazdów z ruchu,
4) dokonywanie wpisu w karcie pojazdu o nabyciu pojazdu oraz zmian danych w dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdów,
5) wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku przekazania pojazdu do stacji demontażu, kradzieży pojazdu, zniszczenia pojazdu za granicą, trwałej i zupełnej utraty pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę,
6) kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w przypadkach określonych w ustawie,
7) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu w przypadkach określonych przepisami szczegółowymi,
8) prowadzenie w systemie elektronicznym danych i informacji o pojazdach zarejestrowanych w powiecie oraz ich właścicielach,
9) przyjmowanie od służb uprawnionych do zatrzymywania dowodów rejestracyjnych oraz jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),
10) zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,
11) wydawanie kart pojazdów dla pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
12) wydawanie decyzji o unieważnieniu rejestracji pojazdów, zwrocie dowodu rejestracyjnego i tablic w przypadkach określonych przepisami prawa.
13) wydawanie zezwoleń do przeprowadzania badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów,
14) przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,
15) wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych.
16) realizacja zadań dotyczących procedur: usuwania pojazdu z drogi, przepadku pojazdu na rzecz powiatu, naliczenia kosztów usunięcia pojazdów.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>