Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.

  • Nr karty/rok 116/2019
  • Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona zwierząt i roślin
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek Gminy Rogowo o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działek nr 298/3 i 354/1 w obrębie Rogowo oraz z działki nr 122 w obrębie Pręczki.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Rogowo ( gmina: Rogowo, powiat: rypiński )
  • Znak sprawy OS.613.48.2019.MM
  • Dokument wytworzył Wnioskodawca
  • Data dokumentu 16.09.2019
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rypinie, Wydział Środowiska, ul. Warszawska 38, 87 - 500 Rypin, pokój nr 103, tel. 542803654.
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.09.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian