Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

  • Nr karty/rok 112/2019
  • Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona zwierząt i roślin
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek Gminy Wąpielsk o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew gatunku topola kanadyjska z pasa drogowego drogi gminnej nr 120136C.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Radziki Duże ( gmina: Wąpielsk, powiat: rypiński )
  • Znak sprawy OS.613.46.2019.MM
  • Dokument wytworzył Wnioskodawca
  • Data dokumentu 09.09.2019
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rypinie, Wydział Środowiska, ul. Warszawska 38, 87 - 500 Rypin, pokój nr 103, tel. 542803654.
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.09.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian