Wniosek o wydanie zezwolenia

  • Nr karty/rok 84/2019
  • Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona zwierząt i roślin
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek Gminy Rypin o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wiąz z działki nr 65/1 w obrębie Rypałki Prywatne.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Rypałki Prywatne ( gmina: Rypin, powiat: rypiński )
  • Znak sprawy OS.613.40.2019.MM
  • Dokument wytworzył Wnioskodawca
  • Data dokumentu 03.07.2019
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rypinie Wydział Środowiska, ul. Warszawska 38, pokój nr 103, tel. 542803654.
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.07.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian