Usługi usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu rypińskiego na podst. art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z poźn. zm.) oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Powiat Rypiński
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg o wartości poniżej 30.000 euro
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 18.11.2016
  • Data składania ofert 28.11.2016
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Data otwarcia ofert 28.11.2016
  • Godzina otwarcia ofert 11:15
  • Miejsce złożenia oferty Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin, pok. nr 211 (sekretariat)
  • Numer UZP/TED nie dotyczy
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian