Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Rypinie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian