Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Rypińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian