Uchwała Nr XXXIV/218/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie na sprzedaż mienia ruchomego

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian