Uchwała Nr XXXIV/217/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian