Uchwała Nr XXXIII/214/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie na przedłużenie umów najmu części komina

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian