Uchwała Nr XXXIII/213/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie na przedłużenie umowy najmu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Bydgoszczy

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian