Uchwała Nr XXXII/211/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko – pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian