Uchwała Nr XXXII/210/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Rypiński

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian