Uchwała Nr XXXII/208/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021

Informacje

Rejestr zmian