Uchwała Nr XXXII/207/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian