Uchwała Nr XXXII/205/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2018

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian