Uchwała Nr XXXII/204/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2018 z tytułu trwałego zarządu przysługującego Domowi Pomocy Społecznej ,,KOMBATANT” w Ugoszczu

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian