Uchwała Nr XXXII/203/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie na przedłużanie umowy najmu z firmą ACS Słuchmed Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie, Oddział w Bydgoszczy

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian