Uchwała Nr XXXII/202/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Rypińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian