Uchwała Nr XXXI/199/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Rypin

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian