Uchwała Nr XXXI/197/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian