Uchwała Nr XXXI/196/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Rypinie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian