Uchwała Nr XXXI/194/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2018-2021

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian