Uchwała Nr XXX/191/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 22 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia WPF powiatu na lata 2017-2020

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian