Uchwała Nr XXVI/199/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020-2024

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian