Uchwała Nr XXVI/197/2020 o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rypin na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk-Głowińsk”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian