Uchwała Nr XXVI/195/2020 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2020

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian