Uchwała Nr XXI/130/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Powiatu Rypińskiego na lata 2016-2019

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian