Uchwała Nr XXI/129/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian