Uchwała Nr XII/130/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2019- 2022.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian