Uchwała nr X/73/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę nr V/38/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2015

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian