Uchwała nr X/72/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian