Uchwała nr IX/70/2015 RADY POWIATU w Rypinie z dnia 28 października 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2015-2018

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian