Uchwała NR 85/2019 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż wyposażenia w ramach realizacji projektu pod nazwą Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian