Uchwała Nr 4/S/2017 Składu Orzekającego nr 10 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za rok 2016.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian