Uchwała Nr 244/2016 w sprawie upoważnień dla dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych do składania oświadczeń woli w sprawach scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian